Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:

 

 

J. polski

1. Uzasadnij, że Jan Kochanowski w swojej twórczości realizował hasło "nic co ludzkie nie jest mi obce".

2. Czy Makbet bohater dramatu Szekspira tylko zbrodnią mógł dojść do władzy? ( uzasadnij swój pogląd)

J. angielski

1. Podczas  wyjazdu zgubiłeś portfel. Napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz:

- w jakich okolicznościach zgubiłeś portfel

- opisz jak wyglądał ten portfel

- wyjaśnij dlaczego jest dla ciebie cenny

 

2. Wady i zalety portali społecznościowych.

 

Biologia

Ochrona przyrody i środowiska w Polsce

Wiedza o społeczeństwie

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Demokracja w praktyce na początku XXI wieku.. Opisz jej funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.

 

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1

2. praca kontrolna nr 2

Fizyka

1. Budowa układu słonecznego

2. Rodzaje promieniowania jonizującego i jego wpływ na organizmy żywe.

Informatyka

  1. Opracuj (w kilkunastu punktach) Kodeks Internauty.
  2. Obszary zastosowań informatyki.
  3. Współczesne trendy w informatyce.

Chemia

Opisz dowolny kosmetyk i na podstawie informacji jego wady i zalety.

Podaj wpływ na środowisko różnych sposobów otrzymywania energii.

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

 

Zagadnienia na egzamin:

1. Chemia

2. WOS

3. INFORMATYKA

4. BIOLOGIA

5. Matematyka

6. J.polski