Plany zajęć

 

 

 

 

3 4 XII 2015

 

 

 

26 27 XI 2015

 

 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

1. Przedstaw dowody obecności Biblii, mitologii i antyku grecko-rzymskiego w różnych dziedzinach życia człowieka współczesnego.

2. Przedstaw reakcję i uczucia Króla Edypa bohatera tragedii Sofoklesa w miarę jak poznaję on prawdę o przyczynach klęsk spadających na Teby i ich sprawcy.

 

J. angielski

1. Wady i zalety posiadania telefonu komórkowego.

2. How did you spend your last holiday? ( Jak spędziłeś ostatnie wakacje?).

 

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1

2. Praca kontrolna nr 2

Historia

1.Przyczyny i skutki wielkiego kryzysu lat 1929 - 1933.

2. Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym.

3. II Rzeczypospolita – gospodarka, polityka  – sukcesy i porażki.

4. Przemiany cywilizacyjne na świecie w latach 1918 – 1939.

 

Geografia

  1. Charakterystyka największych miast na świecie (5)
  2. Charakterystyka najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów na świecie (5)

 

Podstawy przedsiębiorczości

Przygotować  biznesplan wybranej firmy

List motywacyjny i Cv

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN

J. angielski

Podstawy przedsiębiorczości

J. polski

HISTORIA

MATEMATYKA

GEOGRAFIA