Plany zajęć

 

 

 

 

2 3 II 2017

 

 

 

9 10 II  2017

 

 

 

 

 

epodreczniki.pl

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2016/2017


Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:

 

 

J. polski

1. Co pozostawiła starożytność współczesnemu człowiekowi ?

2. Przedstaw treść dramatu Sofoklesa " Król Edyp" i scharakteryzuj jego tytułowego bohatera.

J. angielski

1. Wady i zalety internetowych portali społecznościowych.

2. Jak chronić nasze środowisko?

Historia

1.Przyczyny i skutki wielkiego kryzysu lat 1929 - 1933.

2. Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym.

3. II Rzeczypospolita – gospodarka, polityka  – sukcesy i porażki.

4. Przemiany cywilizacyjne na świecie w latach 1918 – 1939.

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1

2. praca kontrolna nr 2

Geografia

1. Charakterystyka największych megalopolis na świecie.

2. Ochrona przyrody w Polsce.

Podstawy Przedsiębiorczości

List motywacyjny i Cv

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

 

Zagadnienia na egzamin:

J.POLSKI

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

GEOGRAFIA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI