Plany zajęć

 

 

 

 

4 5 IX 2015

 

 

 

2015

 

 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

1. Uzasadnij, że Jan Kochanowski swoją twórczością realizował renesansowe hasło " człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce"

2. Napisz charakterystykę Magbeta bohatera dramatu Szekspira. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie - czy tylko drogą zbrodni Magbet mógł dojść do władzy?

 

J. angielski

1. Jakie masz plany na przyszłość?

2. Jak chronić nasze środowisko?

LIST PRYWATNY
TWÓJ ZNAJOMY Z USA NAPISAŁ DO CIEBIE LIST W KTÓRYM PYTA CO U CIEBIE SŁYCHAĆ I OPISUJE SWOJE ZYCIE ODPISZ MU
-PODZIĘKUJ ZA LIST I NAPISZ JAK BYŁO MIŁO CI GO OTRZYMAĆ
-PRZEPROŚ ZE TAK DŁUGO SIĘ NIE ODZYWAŁEŚ I NAPISZ PRZYCZYNĘ
-NAPISZ O SWOIM NOWYM HOBBY I JAK W ZWIĄZKU Z TYM SPĘDZASZ CZAS WOLNY
-ZAPYTAJ ZNAJOMEGO O PLANY NA WAKACJE I ZAPROŚ GO DO POLSKI

 

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1 ( pobierz)

 

Wiedza o społeczeństwie

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Współczesna demokracja w praktyce. Opisz funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa sytemu demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.

Biologia

1. Czym zajmuje się biotechnologia?

2. Genetyka w medycynie.

Fizyka

1. Budowa układu słonecznego.

2. Laser - budowa i zastosowanie.

3. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI (POBIERZ)

 

Chemia

1. Scharakteryzuj znane Ci źródła otrzymywania energii i opisz ich wpływ na środowisko naturalne.

2. Wyjaśnij przyczyny psucia się żywności, przedstaw sposoby zapobiegania temu procesowi i wyjaśnij  znaczenie i skutki stosowania konserwantów.

Informatyka

1. Sieci komputerowe, ich typy i rodzaje.

2. Technologie informacyjne w życiu współczesnego człowieka.

3.  Największe osiągnięcia w dziedzinie informatyki.

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

 

 

Zagadnienia na egzamin z chemii klasa I SLOD

1. Wymień własności Si O2i odmiany w jakich występuje w przyrodzie.

2. Podaj własności, rodzaje i zastosowanie szkła.

3. Z czego otrzymuje się i co to jest szkło?

4. Jakie mają zastosowanie skały wapienne? Scharakteryzuj znane Ci zaprawy wapienne.

5. Co to jest alotropia? Wymień odmiany alotropowe węgla.

6. Co to jest mydło? Na czym polega proces mycia?

7. Co to jest i przez co jest wywoływany proces eutrofizacji?

8. Jakie substancje nazywamy emulsjami i gdzie znalazły zastosowanie w kosmetyce?

9. Co zawierają środki do mycia szyb, srebra, przetykania rur?

10.Na czym polegają i od czego zależą lecznicze i toksyczne własności substancji chemicznych?

11. Gdzie zostały wykorzystane i na czym polegają procesy fermentacji alkoholowej, mlekowej i octowej.

12. Jakie są przyczyny psucia żywności i jak można ją konserwować.

13.  Co wpływa na żyzność gleby jakie są sposoby ochrony przed degradacją?

14. Jakie surowce naturalne wykorzystywane są do otrzymywania energii?

15. Na czym polega przeróbka ropy naftowej, co to jest kraking i reforming?

16. jakie znasz alternatywne źródła otrzymywania energii?

17. Jak wpływa na środowisko otrzymywanie energii?

18.Podaj wady i zalety różnych typów opakowań.

19. Dlaczego należy zagospodarowywać różne typy opakowań i jak to robić?