Plany zajęć

 

 

 

 

9 10 IV 2015

 

 

 

26 27 III 2015

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

 

 

 

J. angielski

1. Jakie masz plany na przyszłość?

2. Jak chronić nasze środowisko?

LIST PRYWATNY
TWÓJ ZNAJOMY Z USA NAPISAŁ DO CIEBIE LIST W KTÓRYM PYTA CO U CIEBIE SŁYCHAĆ I OPISUJE SWOJE ZYCIE ODPISZ MU
-PODZIĘKUJ ZA LIST I NAPISZ JAK BYŁO MIŁO CI GO OTRZYMAĆ
-PRZEPROŚ ZE TAK DŁUGO SIĘ NIE ODZYWAŁEŚ I NAPISZ PRZYCZYNĘ
-NAPISZ O SWOIM NOWYM HOBBY I JAK W ZWIĄZKU Z TYM SPĘDZASZ CZAS WOLNY
-ZAPYTAJ ZNAJOMEGO O PLANY NA WAKACJE I ZAPROŚ GO DO POLSKI

 

Matematyka

 

 

Wiedza o społeczeństwie

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Współczesna demokracja w praktyce. Opisz funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa sytemu demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.

Biologia

1. Czym zajmuje się biotechnologia?

2. Genetyka w medycynie.

Fizyka


Chemia


Informatyka

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.