Plany zajęć

 

 

 

 

29 30 IX 2016

 

 

 

22 23 IX  2016

 

 

 

 

 

epodreczniki.pl

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

1. Uzasadnij, że Jan Kochanowski w swojej twórczości realizował hasło "nic co ludzkie nie jest mi obce".

2. Czy Makbet bohater dramatu Szekspira tylko zbrodnią mógł dojść do władzy? ( uzasadnij swój pogląd)

J. angielski

1. Wady i zalety internetowych portali społecznościowych.

2. Jak chronić nasze środowisko?

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1

2. Praca kontrolna nr 2

Fizyka

1. Budowa układu słonecznego

2. Rodzaje promieniowania jonizującego i jego wpływ na organizmy żywe.

WOS

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Demokracja w praktyce na początku XXI wieku.. Opisz jej funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.

 

 

Biologia

Czym zajmuje się biotechnologia?

 

 

Informatyka

  1. Opracuj (w kilkunastu punktach) Kodeks Internauty.
  2. Obszary zastosowań informatyki.
  3. Współczesne trendy w informatyce.

Chemia

Wymień dowolny kosmetyk i na podstawie informacji jego wady i zalety.

Podaj wpływ na środowisko różnych sposobów otrzymywania energii

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

Zagadnienia na egzamin:

1. Chemia

2. WOS

3. INFORMATYKA

4. BIOLOGIA

5. Matematyka

6. J.polski

7. Angielski

8. FIZYKA