Plany zajęć

 

 

 

 

8 9 X 2015

 

 

 

1 2 X 2015

 

 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

 

 

J. angielski

 

 

 

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1

 

Historia

1.Przyczyny i skutki wielkiego kryzysu lat 1929 - 1933.

2. Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym.

3. II Rzeczypospolita – gospodarka, polityka  – sukcesy i porażki.

4. Przemiany cywilizacyjne na świecie w latach 1918 – 1939.

 

Geografia

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.