Plany zajęć

 

 

 

 

16 17 II 2017

 

 

 

23 24 II  2017

 

 

 

 

 

epodreczniki.pl

 

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:

 

 

J. polski

 

J. angielski

 

Biologia

Wiedza o społeczeństwie

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Demokracja w praktyce na początku XXI wieku.. Opisz jej funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.

 

Matematyka

1. Praca kontrolna nr 1

2. praca kontrolna nr 2

Fizyka

1. Budowa układu słonecznego

2. Rodzaje promieniowania jonizującego i jego wpływ na organizmy żywe.

Chemia

 

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

 

Zagadnienia na egzamin:

1. Chemia

2. WOS

3. INFORMATYKA

4. BIOLOGIA

5. Matematyka

6. J.polski