Plany zajęć

 

 

 

 

5 6 III 2015

 

 

 

12 13 III 2015

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

 

 

 

J. angielski

 

 

Matematyka

 

 

Wiedza o społeczeństwie

1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

2. Współczesna demokracja w praktyce. Opisz funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa sytemu demokratycznego.

3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.

Biologia

1. Czym zajmuje się biotechnologia?

2. Genetyka w medycynie.

Fizyka


Chemia


Informatyka

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.