Plany zajęć

 

 

 

 

11 12 II 2016

 

 

 

4 5 II 2016

 

 

 

 

 

epodreczniki.pl

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZYKI

DLA  KLASY  I  LICEUM  DLA  DOROSŁYCH

Rok szkolny 2014/2015

 

Tematy prac dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych klasa I:


 

J. polski

 

 

J. angielski

 

Matematyka

 

Historia

 

 

Geografia

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Uwaga: każdy słuchacz wybiera dwa tematy. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

Zagadnienia na egzamin:

1. Chemia